Giấy chứng nhận chất lượng
Giao dịch trực tuyến
Giới thiệu công ty

Là một trong những doanh nghiệp thương mại nước ngoài lớn ở tỉnh An Huy, đứng đầu ngành về những thành tựu kinh doanh, Công ty Xuất nhập khẩu An Huy Anmec được thành lập vào năm 2002, được cải tổ từ Công ty Xuất Nhập Khẩu thiết bị An Huy mà đã được phê duyệt bởi Ủy ban thương mại và kinh tế tỉnh An Huy. Công ty đã giành được các chứng nhận tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO9001: 2000 vào năm 2004. Kể từ khi thành lập, công ty đã được cơ quan cấp tỉnh trao tặng danh hiệu là doanh nghiệp tiến tiến tỉnh An Huy và đơn vị dịch vụ tốt nhất tỉnh An Huy của Liên đoàn Lao động tỉnh.

   chi tiết

Sản phẩm nổi bật
Hình ảnh nổi bật